Webbaserad schemaläggning för sjukhus och kliniker, kundanpassad till er verksamhet

Äntligen! Få alla era scheman automatiskt synkade

Även den minsta organisationen har nytta av åtminstone två scheman, ett som visar hur verksamhetens behov är bemannat och ett där anställda kan se sitt schema sammanställt för schemaperioden.

I större organisationer ökar komplexiteten med olika personalkategorier och kompetenser, flera delar i verksamheten som alla behöver samansatta arbetslag och ofta även flera schemaläggare. En ändring i en del av verksamheten påverkar andra delar.

Schemaläggningen är därför, och måste vara, lika komplext som verksamheten den beskriver. Det är en lättnad när schemaläggningen fungerar som ett väloljat urverk.

Schemaläggning i CuraTime

20 år av webbaserad schemaläggning för sjukhus och kliniker

Kundanpassat till er verksamhet

Vi tar inga genvägar. För varje kund bygger vi ett unikt urverk. Vi gör det genom att skapa en modell av er organisation och hur ni arbetar.

Elimera fel och dubbelbokningar

Undvik kostsamma störningar i verksamheten med hjälp av varningar för dubbelbokningar, obemannade positioner och andra regelavvikelser.

Automatisera era rutiner

Schemalägg jourveckor, standardveckor och ledighetsregler med automatik.

Införande och användarutbildning ingår

CuraTimes expert kundanpassar tjänsten till er verksamhet och utbildar era användare så att ni enkelt kommer igång och snabbt börjar sparar tid.

Mycket prisvärd och överkommlig månadskostand

Inga dolda avgifter eller kostnader och betala inte för funktioner ni inte använder. Kontakta oss idag för offert!

Har ni behov av IT-stöd för er schemaläggning?

Svara på några frågor och analysera ert behov.

Våra användares omdömen

“Curatime är framför allt lättöverskådligt – det är enkelt att se var medarbetarna är placerade, hur länge, när placeringarna börjar och upphör. Man kan också på ett enkelt sätt ta fram olika långa tidsperioder och se hur placeringen av enskilda medarbetare varit över tid. Den överblicken saknar man i andra program.”

“Enkelt, överskådligt, bra att kunna se både personalraderna och placeringsraderna samtidigt.”

“Jag har uppskattat curatime då det är stabilt, lätthanterat och många kan vara i det och redigera samtidigt.”

“Användavänligt, lätt att lära sig och väldigt självinstruerande, man blir snabbt självständig i systemet.”

“Vi har överlag varit väldigt nöjda med Curatime, lättanvänt och smidig integrering i telefonkalendrar. Enkelt att jobba med i all sin enkelhet, överlägset tidigare system (dvs Excel) där risken för fel/dubbelbokningar minimeras. Jag använder primärt detaljschemat men även jourschemat. Skulle definitivt rekommendera CuratIme till andra!”

Funktioner

Ledighets- och placeringsönskemål

Få en överblick över både verksamhetens och de anställdas behov

Möjlighet att schemalägga både i individschemat och i positionsschemat

s

Varningar för dubbelbokningar och obemannade positioner

Automation, statistik och rapporter

Enkel webbaserad åtkomst, överallt.

Enkel export till personliga kalendrar och Excel

Själv-schemaläggning för personalen

Boka en kundanpassad demonstration

Hur skulle era scheman se ut i CuraTime?

Berätta om era utmaningar så skapar vi en kundanpassad demonstration av hur CuraTime löser dem. Ni ser och avgör.