Funktioner i CuraTime

Kundanpassad till er verksamhet

Vi tar inga genvägar. För varje kund bygger vi ett unikt urverk. Vi gör det genom att skapa en modell av er organisation och hur ni arbetar. När modellen är rätt vet vi vilka schema-vyer ni behöver och hur de synkar med varandra.

Ledighets- och placeringsönskemål

Via systemet skickas en länk ut till ett webformulär där anställda kan fylla i sina önskemål. Påminnelser kan skickas till dem som ännu inte har lämnat in några önskemål så att informationen blir så komplett som möjligt. Istället för att manuellt samla in, samanställa och läsa igenom informationen hanteras önskemålen helt i CuraTime.

Få en överblick över både verksamhetens och de anställdas behov

CuraTime ger vyer av schemat som ger överblick, t.ex. vilka medarbetare finns tillgänliga en viss vecka.

Möjlighet att schemalägga både i individschemat och i positionsschemat

Du kan schemalägga både i vyn för individschemat och i vyn för positionsschemat. Den andra vyn updateras automatiskt när du gör ändringar i den första.

Varningar för dubbelbokningar och obemannade positioner

Slipp oron för obemannade pass och dubbelbokningar av personal. Istället för att korrekturläsa schemat och leta efter fel så varnar CuraTime direkt när de uppstår och markerar dem i schemat.

Automatisera era rutiner

Schemalägg jourveckor, standardveckor och ledighetsregler med automatik.

Statistik och rapporter

Få statistik över hur många pass en medarbetare har haft på en viss position, jour, foskning m.m. Det går även att på rapporter för en enskild medarbetares hela anställningsperiod. Något som är värdefullt för att till exempel följa upp en ST-utbildningsplan.

Enkel webbaserad åtkomst, överallt

Med tillgång till internet har du tillgång till CuraTime schemat. Både som medarbetare och schemaläggare. Ändringar i schemat uppdateras direkt överallt.

Enkel export till personliga kalendrar och Excel

CuraTime gör det enkelt för medarbetare att exportera sitt schema till deras personliga kalender appar i t.ex. telefonen eller outlook. Med 21 stycken olika layouter på schemarapporter som kan publiceras till olika delar i organisationen säkras att verksamheten får information som är relevant för dem.

Själv-schemaläggning för personalen

Medarbetare kan själva boka och avboka sig på pass som öppnas upp för själv-schemaläggning. CuraTime gör det möjligt att öka kontrollen för medarbetarna och minska belastningen på schemaläggaren.

Flera schemaläggare

När olika schemaläggare arbetar i olika schmeavyer så uppdateras automatiskt schemavyerna för andra schemaläggare. På så sätt kan schemaläggare se varandras schemaläggningar och sammarbeta om att bemanna ex. gemensamma jourlinjer eller arbetslag.

Support

CuraTime har kontinuerlig support. Välkomna med frågor, utmaningar och problem. Vi är inte klara när vår tjänst är levererad utan när ert schema är publicerat.