Om oss

CuraTime är ett webbaserat schemasystem utvecklats för sjukvården och som kundanpassas till varje verksamhet.

Grunden är insikten att alla olika scheman som en organisation använder tillsammans beskriver verksamheten under nästa schemaperiod.

En ändring i ett schema leder till ändringar i andra. CuraTime synkar organisationens olika schemavyer. Manuell synkning, via manuell kopiering av information mellan scheman, är mycket tidskrävande och leder lätt till onödiga fel.

CuraTime är schema-systemet som hjälper er att hålla ordning i schemaläggningen.

Bakgrund

Sprunget ur en passion för att reda ut komplexa problem grundades CuraTime 2004 av Anders Nåsell, civ.ing. Innan dess hade Anders arbetat många år som projektledare för IT-stödd verksamhetsutveckling. Inspirationen att hjälpa sjukvården med schemaläggning kom efter en insikt om komplexiteten bakom den till synes enkla uppgiften att lägga ett schema.

CuraTime planerar att fortsätta expandera och förbättra schemaläggningstjänsten genom att utveckla teamet, hålla högsta kvalité på tjänsten och alltid lyssna på våra kunder. Vi planerar också att erbjuda vårt schemaläggningstjänst på USA-marknaden.