Schemaläggning och pris, konfigurerat efter era behov

Att lägga schema, hålla dem uppdaterade, planera verksamhetsbehov och optimera arbetslag är kostsamma aktiviteter som kan automatiseras.

Excel och standardschemasystem, som inte anpassas till verksamheten, kan vara billiga initialt med blir arbetsamma och tidskrävande då de brister i sin förmåga att automatisera schemaläggningen.

Det finns ingen “one-size-fits-all” för schemaläggningen av sjukvården.

Vilket också betyder att det inte heller finns någon “one-size-fits-all” pris!

När vi beräknar pris tar vi hänsyn till:

Hur många scheman har er organisation?

Hur många schemaläggare har ni?

Hur många medarbetare schemalägger ni?

Med CuraTime får du de funktioner du behöver och inga andra.

Baspriset inkluderar följande funktioner:

Schemaläggning via individschema och positionsschema

Varningar för dubbelbokningar och obemmanade pass

Översiktsvy över anställdas anställningsperioder

Webbaserad åtkomst

E-postsändlista till alla medarbetare som ingår i schemat

Möjlighet att exportera sitt schema till personliga kalender-appar

150 SEK

per medarbetare och månad exkl. moms

Extra funktioner som kan köpas till:

Ledighets- och placeringsönskemål

Själv-schemaläggning för personalen automation:

Jourveckor

Standardscheman

Automatisk tilldelning av ledighet baserat på regler

Versionshantering

Statistik

Publicering:

excel-export

publicerad websida

outlook-export

Garanti: Inga investeringskostander, bara en månadskostnad

CuraTime står för konfiguration, driftagande, utbildning och fortlöpande support. Ni tjänar lika mycket första månaden som de följande.

Om ni inte blir nöjda kan ni när som helst avbryta det månatliga abonnemanget, ingen bindningstid. Ni tar ingen risk.

Redo att ta kontroll över er schemaläggning och frigöra er tid med CuraTime?

Skicka offertförfrågan och boka en demonstration för att se vad er organisation behöver.